nha may chan sinh - SAVA M&E - Công Ty Cơ Điện Lạnh

Nhà máy Chấn Sinh

Công ty Cổ Phần SAVA M&E vinh dự được chọn làm đơn vị thi công hệ thống cơ điện lạnh…

nha may katsura viet nam e1611672666793 - SAVA M&E - Công Ty Cơ Điện Lạnh

Nhà máy Katsura Việt Nam

Công ty Cổ Phần SAVA M&E vinh dự được chọn làm đơn vị thi công hệ thống cơ điện lạnh…

skm viet nam - SAVA M&E - Công Ty Cơ Điện Lạnh

Nhà máy SKM Bình Dương

Công ty Cổ Phần SAVA M&E vinh dự được chọn làm nhà thầu thi công hệ thống điều hoà không…

Beta Cinema 2 1 - SAVA M&E - Công Ty Cơ Điện Lạnh

Beta Cinema Cao Thắng

SAVA M&E thiết kế – thi công hệ thống cơ điện lạnh cho rạp phim Beta Cinema Cao Thắng, Tp.HCM