Beta Cinema Cao Thắng

SAVA M&E thiết kế – thi công hệ thống cơ điện lạnh cho rạp phim Beta Cinema Cao Thắng, Tp.HCM