(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Văn phòng Sabeco Sông Lam

SAVA M&E thi công điều hòa không khí trung tâm VRV IV tại Sabeco Sông Lam.

Văn phòng Sabeco Sông Lam

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV IV của Daikin cho văn phòng làm việc của Công ty CP Bao Bì Sabeco Sông Lam tại Tp.Vinh, Nghệ An.