(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Millennium Furniture – VSIP Quảng Ngãi

SAVA M&E thiết kế và thi công hệ thống điều hoà trung tâm tại nhà máy Millennium Furniture - VSIP Quảng Ngãi

Millennium Furniture – VSIP Quảng Ngãi

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế – thi công hệ thống máy lạnh trung tâm tại nhà máy Millennium Furniture (Mỹ) – KCN VSIP Quảng Ngãi.