(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Diamond Island – Sky Villa (Đảo Kim Cương)

Thi công hạng mục Cơ Điện Lạnh: Điều hòa không khí trung tâm VRV IV (Daikin), Điện, Cấp thoát nước, PCCC.

Diamond Island – Sky Villa (Đảo Kim Cương)

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng vinh dự được chọn làm nhà thầu thi công hạng mục Cơ Điện Lạnh: Điều hòa không khí trung tâm VRV IV của Daikin, Điện, Cấp thoát nước & Phòng cháy chữa cháy tại Diamond Island – Sky Villa (Đảo Kim Cương).