(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Agribank Quận 8 – Tp.HCM

Thi công hạng mục Điều hòa không khí - Thông gió tại dự án Ngân hàng Agribank Quận 8 - Tp.HCM

Agribank Quận 8 – Tp.HCM

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) tiếp tục là nhà thầu được chọn thi công hạng mục Điều hòa không khí – Thông gió tại dự án Ngân hàng Agribank, chi nhánh Quận 8 – Tp.HCM. Sau khi thi công hoàn thành tốt đẹp dự án Agribank Buôn Hồ.