(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tòa nhà làm việc Fosup Phổ Quang

Thi công hệ thống điều hòa không khí - thông gió cho tòa nhà văn phòng làm việc Fosup Phổ Quang.

Tòa nhà làm việc Fosup Phổ Quang

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí – thông gió cho tòa nhà văn phòng làm việc Fosup Phổ Quang.