(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Biệt thự chị Hồng

Thiết kế và Thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh như Điều hòa không khí, Điện, Cấp thoát nước.

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng là nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh (Điều hòa không khí, Điện, Cấp thoát nước) cho biệt thự nhà chị Hồng tại An Phú, Quận 2, Tp.HCM.

Xem thêm hình ảnh tại:

Biệt thự chị Hồng

Thiết kế và Thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh như Điều hòa không khí, Điện, Cấp thoát nước.