(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Dự án nhà máy Jimmy Food

Thiết kế hạng mục Cơ Điện cho dự án Jimmy Food (Hung Anh Food)

Dự án nhà máy Jimmy Food

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) là nhà thầu thiết kế hạng mục  hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, hệ thống Điện, Cấp thoát nước cho dự án nhà máy Jimmy Food (Hùng Anh Food) tại Khu công nghiệp Bầu Bạng.