Công ty Cổ Phần SAVA M&E là nhà thầu thiết kế hạng mục  hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, hệ thống Điện, Cấp thoát nước cho dự án nhà máy Jimmy Food (Hùng Anh Food) tại Khu công nghiệp Bầu Bạng.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment