(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Văn phòng Crico (Quận 4)

Thiết kế – thi công hệ thống máy lạnh trung tâm VRF - Multi V của LG cho văn phòng cho thuê của công ty Crico.

Văn phòng Crico (Quận 4)

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế – thi công hệ thống máy lạnh trung tâm VRF – Multi V của LG cho văn phòng cho thuê của công ty Crico tại Quận 4, Tp.HCM.