(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Nhà máy Phở Việt – Highlands Coffee

Thi công hệ thống Điện, Máy lạnh cho nhà máy Phở Việt - Highlands Coffee tại Bình Dương

Nhà máy Phở Việt – Highlands Coffee

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) là nhà thầu thi công hệ thống Điện, Máy lạnh cho nhà máy Phở Việt & Highlands Coffee tại Bình Dương.