(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Penthouse Thảo Điền Pearl

SAVA M&E Thiết kế và thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh cho Penthouse Thảo Điền Pearl.

Penthouse Thảo Điền Pearl

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh (Điều hòa không khí – Thông gió, điện, cấp thoát nước) cho Penthouse  Thảo Điền Pearl, Quận 2, Tp.HCM. Đây là Penthouse mẫu của SSG Real. Thời gian dự kiến hoàn thành là tháng 02/2015.