(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Maison De Camille Boutique Hotel

SAVA M&E thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh cho khách sạn Maison De Camille Boutique

Maison De Camille Boutique Hotel

Maison De Camille Boutique Hotel

Công ty Cổ Phần SAVA M&E vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh cho khách sạn Maison De Camille Boutique tại 174/21 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Khách sạn tuy với quy mô không lớn nhưng được châu chuốt tỉ mĩ theo phong cách Pháp và hướng đến đối tượng khách hàng nước ngoài vời giá phòng từ 50 – 100 USD/ngày.

Khách sạn đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2017.