Công ty Cổ Phần SAVA M&E là nhà thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng,  điện nhẹ, hệ thống  cấp thoát nước cho biệt thư tại Phú Mỹ Hưng.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment