(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Biệt thự tại Phú Mỹ Hưng

Thi công hệ thống điện chiếu sáng, điện nhẹ, cấp thoát nước.

Biệt thự tại Phú Mỹ Hưng

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng là nhà thầu thi công hệ thống điện chiếu sáng,  điện nhẹ, hệ thống  cấp thoát nước cho biệt thư tại Phú Mỹ Hưng.