(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Thư viện Imperia An Phú

Thi công hệ thống điều hòa không khí (máy lạnh) cho thư viện Imperia An Phú

Thư viện Imperia An Phú

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) thi công hệ thống điều hòa không khí (máy lạnh) cho thư viện Imperia An Phú tại Quận 2, Tp.HCM