(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Dự án nhà điều hành Thảo Điền Pearl

Thiết kế và thi công hệ thống điều hòa không khí (máy lạnh), điện chiếu sáng.

Dự án nhà điều hành Thảo Điền Pearl

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) là nhà thầu thiết kế và thi công hạng mục Điều hòa không khí, hạng mục điện chiếu sáng xung quanh công trình nhà điều hành Thảo Điền Pearl tại 17 Quốc Hương, Q.2, Tp.HCM