(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Hội trường Viện nghiên cứu cao su Việt Nam

Thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF của Mitsubishi và hệ thống thông gió cho hội trường.

Hội trường Viện nghiên cứu cao su Việt Nam

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF của Mitsubishi và hệ thống thông gió cho hội trường của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam tại Bến Cát, Bình Dương.