Công ty Cổ Phần SAVA M&E thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF của Mitsubishi và hệ thống thông gió cho hội trường của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam tại Bến Cát, Bình Dương.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment