(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Nhà máy Sequoia Ld (KCN Lê Minh Xuân)

SAVA M&E thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh tại nhà máy Sequoia Ld.

Nhà máy Sequoia Ld (KCN Lê Minh Xuân)

Công ty Cổ Phần SAVA M&E vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế – thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh tại nhà máy Sequoia Ld – KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM.

Hạng mục Cơ Điện Lạnh mà SAVA M&E thực hiện:

  • Hệ thống máy lạnh trung tâm;
  • Điện cấp nguồn và điện chiếu sáng;
  • Cấp thoát nước;
  • Điện nhẹ (Camera, Internet, điện thoại,..).