(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Nhà máy Sequoia Ld (KCN Lê Minh Xuân)

SAVA M&E thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh tại nhà máy Sequoia Ld.

Nhà máy Sequoia Ld (KCN Lê Minh Xuân)

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế – thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh tại nhà máy Sequoia Ld – KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM.

Hạng mục Cơ Điện Lạnh mà SAVA M&E thực hiện:

  • Hệ thống máy lạnh trung tâm;
  • Điện cấp nguồn và điện chiếu sáng;
  • Cấp thoát nước;
  • Điện nhẹ (Camera, Internet, điện thoại,..).