(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Nhà máy Sequoia Ld (KCN Lê Minh Xuân)

SAVA M&E thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh tại nhà máy Sequoia Ld.

Nhà máy Sequoia Ld (KCN Lê Minh Xuân)

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh tại nhà máy Sequoia Ld trong KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Hạng mục mà SAVA M&E thực hiện:

  • Hệ thống máy lạnh trung tâm
  • Hệ thống điện động lực và điện chiếu sáng
  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống điện nhẹ (Camera, mạng, điện thoại)