(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Dự án Manulife Cống Quỳnh

Thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh cho văn phòng làm việc của bảo hiểm Manulife Cống Quỳnh

Dự án Manulife Cống Quỳnh

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Sao Vàng là nhà thầu thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh cho văn phòng làm việc của Công ty bảo hiểm Manulife Cống Quỳnh