(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Văn phòng Kinh Thành (Kiên Giang)

Thiết kế và thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV của Daikin.

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng là nhà thầu thiết kế và  thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm hệ VRV của Daikin cho văn phòng Kinh Thành tại Rạnh Giá – Kiên Giang.

Bản vẽ thiết kế hệ thống Điều hòa không khí Văn phòng Kinh Thành (Kiên Giang)

Văn phòng Kinh Thành (Kiên Giang)

Thiết kế và thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV của Daikin.