(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Biệt thự Mrs.Melissa (Riviera Cove, Q.9)

Thi công hệ thống điều hòa không khí - thông gió cho biệt thự của Mrs.Melissa tại khu Riviera Cove, Quận 9.

Biệt thự Mrs.Melissa (Riviera Cove, Q.9)

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí – thông gió cho biệt thự của Mrs.Melissa tại khu biệt thư ven sông Riviera Cove, Quận 9, Tp.HCM. Đây là biệt thự thứ 2 mà SAVA M&E thi công tại khu Riviera Cove.