(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Dự án Sài Gòn Shipyard

Thi công lắp đặt hệ thống van chặn cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV của Daikin.

Dự án Sài Gòn Shipyard

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) triển khai thi công lắp đặt hệ thống van chặn cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV của Daikin.