(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Nhà hàng Hoàng Quyên

SAVA M&E thiết kế - thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh tại nhà hàng Hoàng Quyên.

Nhà hàng Hoàng Quyên

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh cho nhà hàng Hoàng Quyên tại 1279E/F Đường DT 743A, Khu Phố Chiêu Liêu, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương. Nhà hàng đã chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 06/2017.