(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Biệt thự S05.09 – Sala (Đại Quang Minh, Quận 2)

SAVA M&E thiết kế và thi công hệ thống cơ điện lạnh tại Biệt thự S05.09 tại Sala - Đại Quang Minh.

Biệt thự S05.09 – Sala (Đại Quang Minh, Quận 2)

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh cho biệt thự S05.09 tại khu Sala – Đại Quang Minh (Quận 2, Tp.HCM).