(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Villa Mr.Phương (Quận 8)

Thi công hệ thống máy lạnh trung tâm, thông gió, điện, cấp thoát nước tại Villa Mr.Phương (Quận 8)

Villa Mr.Phương (Quận 8)

Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thiết kế – thi công hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điện, cấp thoát nước cho Villa Mr.Phương tại Quận 8, Tp.HCM.