(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Phòng sạc – Ắc Quy GS

Thi công hệ thống thông gió, lọc khí độc phát tan trong quá trình sạc Ắc Quy.

Phòng sạc – Ắc Quy GS

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng thi công hệ thống thông gió, lọc khí độc phát tan trong quá trình sạc Ắc Quy tại phòng sạc ắc quy.