(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Nhà máy Green Feed Vĩnh Long

SAVA M&E thi công hệ thống điều hòa không khí - thông gió tại nhà máy Green Feed Vĩnh Long

Nhà máy Green Feed Vĩnh Long

Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) vinh dự được chọn làm nhà thầu thi công hệ thống điều hòa không khí – thông gió cho văn phòng làm việc của nhà máy Green Feed tại Vĩnh Long. Văn phòng có diện tích trên 2.000 m2, giá trị hạng mục điều hòa không khí – thông gió ~ 3 tỷ đồng.

Nhà máy Green Feed Vĩnh Long đã tổ chức lễ khánh thành và đi vào hoạt động vào ngày 08/03/2018.