(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Dự án Manulife Tiền Giang

Thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh cho văn phòng làm việc của bảo hiểm Manulife tại Tiền Giang.

Dự án Manulife Tiền Giang

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Sao Vàng là nhà thầu thi công hệ thống Cơ Điện Lạnh cho văn phòng làm việc của Công ty bảo hiểm Manulife tại Tiền Giang.