(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Giáo trình

  Posted in: Download Started by

  Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh

  Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh của thầy Đinh Văn Thuận & Võ Chí Chính Trong những năm qua, ngành kỹ thuật lạnh nước ta đã phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành chế biến và bảo quản thuỷ sản. Quá trình chuyển đổi công nghệ chế biến để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và thay ...

  Continue reading »

  Posted in: Download, SAVA M&E Started by

  Biện pháp an toàn lao động

  Tổng quan về Biện pháp an toàn lao động 1.An toàn lao động và chống cháy nổ: – Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ. – Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. – Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu v...

  Continue reading »

  Posted in: Download Started by

  Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

  Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí Tác giả: PGS- TS: Võ Chí Chính. Giáo trình gồm 9 chương: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm Chương 2: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa Chương 3: Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm Chươn...

  Continue reading »

 • Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt
  Posted in: Download Started by

  Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt

  Lời nói đầu Quyển Giáo trình “kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các trường Đại học Kỹ thuật.  Nội dung giáo trình gồm 2 phần:   Phần thứ nhất là nhiệt động học Kỹ thuật, do PTS. Hoàng Ngọc đồng biên soạn. P...

  Continue reading »