(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Biện pháp an toàn lao động

Posted in: Download, SAVA M&E Started by

Biện pháp an toàn lao động

Tổng quan về Biện pháp an toàn lao động

1.An toàn lao động và chng cháy n:

– Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ.

– Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công.

– Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công.

– Phải có biển báo, rào chắn tại khu vực thi công.

– Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người.

– Kiểm tra an toàn lao động trước khi vào khu vực thi công.

– Trang bị các bình chửa cháy.

– Tất cả thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách điện, Bơm nước, máy hàn, máy cắt, … phải được kiểm tra cách điện, ….

2.Công tác vệ sinh môi trường :

– Công tác này cũng được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường và cả khu vực xung quanh.

– Công việc phải được tiến hành làm đâu gọn đấy; vật tư, vật liệu dụng cụ thi công phải ngăn nắp có kho chứa; không để bừa bãi trên công trường khó quản lý.

3.Bin pháp an ninh trt tự :

– Để đảm bảo tốt cho công việc này, việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều sử dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa kỹ càng. Số lao động thời vụ tại địa phương cũng được chọn lựa kỹ.

– Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhận của cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. Trong quá trình thi công phải chấp hành đúng các quy định của địa phương và cơ quan nhà nước.

– Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong quá trình thi công.

– Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc, rượu chè, gây gỗ đánh nhau trên công trường.

– Chấp hành đúng nội qui công trường.

– Không được ăn ở nấu nướng trên công trường.

– Khi ra vào công trường phải có thẻ ra vào.

– Hàng ngày kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân trước khi vào công trường.

Download Biện pháp an toàn lao động: https://secufiles.com/hCaH/Bien_phap_an_toan_lao_dong.pdf

Bien Phap an Toan Lao Dong

Bình luận