(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Giáo Trình Lắp Đặt Và Vận Hành Máy Lạnh

Posted in: Download Started by

Giáo Trình Lắp Đặt Và Vận Hành Máy Lạnh

Giao trinh lap may va van hanh may lanh

Giáo Trình Lắp Đặt Và Vận Hành Máy Lạnh

Tác giả: Th.S Trần Văn Lịch

Phần 1 – LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH MÁY LẠNH DÂN DỤNG

Chương 1 – Lắp đặt các thiết bị điện dùng trong máy lạnh dân dụng

1-Lắp đặt tụ điện cho động cơ xoay chiều 1 pha

2-Lắp đặt rơle bảo vệ

3-Lắp đặt rơle khởi động dòng điện

4-Lắp đặt rơle khởi động điện áp

5-Lắp đặt rơle khởi động bán dẫn

6-Lắp đặt Thermostat

7-Lắp đặt van điện từ

8-Lắp đặp rơle thời gian

Chương 2 – Lắp đặt và vận hành tủ lạnh

1-Cấu tạo và phân loại tủ lạnh

2-Lắp đặt các thiết bị của tủ lạnh

3-Lắp đặt các mạch điện cơ bản của tủ lạnh

4-Vận hành và bảo dưỡng tủ lạnh

Chương 3 – Lắp đặt và vận hành máy điều hòa không khí

1-Các khái niệm về điều tiết không khí

2-Tính chọn máy điều hòa không khí

3-Cấu tạo và phân loại máy điều hòa không khí

4-Các yêu cầu khi lắp đặt máy điều hòa không khí

5-Lắp đặt các mạch điện của máy điều hòa không khí

6-Vận hành và bảo dưỡng máy điều hòa không khí

Chương 4 – Lắp đặt và vận hành máy hút ẩm, máy kem, máy đá dân dụng

1-Cấu tạo và phân loại máy hút ẩm

2-Lắp đặt mạch điện máy hút ẩm

3-Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy hút ẩm

4-Cấu tạo của máy kem, máy đá dân dụng

5-Lắp đặt, vận hành máy kem, máy đá dân dụng

Chương 5 – Lắp đặt và vận hành máy điều hòa nhiệt độ ôtô

1-Cấu tạo và phân loại máy điều hòa nhiệt độ ôtô

2-Lắp đặt các mạch điện của máy điều hòa nhiệt độ ôtô

3-Lắp đặt, vận hành hệ thống phân phối khí của máy điều hòa nhiệt độ ôtô

4-Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ ôtô

Phần 2 – LẮP ĐẶT VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

Chương 6 – Sơ đồ hệ thống lạnh

1-Sơ đồ hệ thống lạnh cỡ nhỏ

2-Sơ đồ hệ thống lạnh cỡ trung

3-Sơ đồ hệ thống lạnh cỡ lớn

Chương 7 – Kỹ thuật lạnh trong công nghiệp thực phẩm

1-Một số phương pháp bảo quản thực phẩm

2-Cơ sở lý thuyết về làm lạnh thực phẩm

3-Ứng dụng trong công nghiệp rượu bia

4-Sấy thăng hoa

Chương 8 – Lắp đặt hệ thống lạnh

1-Công tác chuẩn bị và các yêu cầu chung

2-Lắp đặt hệ thống lạnh NH3

3-Lắp đặt hệ thống lạnh Freôn

Chương 9 – Vận hành và bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh

1-Những vấn đề chung

2-Điều kiện làm việc bình thường của hệ thống lạnh

3-Vận hành hệ thống lạnh NH3

4-Vận hành hệ thống lạnh Freôn

5-Bảo dưỡng hệ thống lạnh NH3

6-Sửa chữa hệ thống lạnh Freôn

Download Giáo Trình Lắp Đặt Và Vận Hành Máy Lạnh: https://secufiles.com/hC9P/Giao_trinh_lap_may_va_van_hanh_may_lanh.pdf

Bình luận