Hệ thống điều hòa không khí thông minh

Hệ thống điều hòa không khí thông minh là một công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) và đã được sử dụng ngày càng phổ biến trong các tòa nhà, khách sạn, trung tâm mua sắm và các công trình xây dựng khác. Một hệ thống điều hòa không…

Bẫy dầu giúp bảo vệ máy nén

Tất cả các đường hơi trong một hệ thống đều nên trang bị bẫy dầu để đảm bảo lượng dầu hồi về thích hợp. Chất bôi trơn trong hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí có nhiều chức năng quan trọng. Mặc dù chất làm lạnh tuần hoàn là chất lỏng làm việc cần thiết…