(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt

Posted in: Download Started by

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt

Giao trinh tu dong hoa qua trinh nhiet

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt của thầy Hoàng Dương Hùng.

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 1

 1. Chương 1 : một số định nghĩa và khái niệm cơ bản
 2. Chương 2: tính chất của đối tượng điều chỉnh và  xây dựng phương trình động học của nó
 3. Chương 3: tính chất của các bộ điều chỉnh và cách xây dựng phương trình động học củ chúng
 4. Chương 4: các khâu tiêu biểu của hệ thống điều chỉnh tự động và các đặc tính động của chúng
 5. Chương 5: các đặc tính động của hệ thống tựđộng
 6. Chương 6: tính ổn định của hệ thống tựđộng
 7. Chương 7: tính toán hệ thống tự động

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 2

 1. Chương 1 : những vấn đề chung
 2. Chương 2: các bộ điều chỉnh tác động trực tiếp
 3. Chương 3: các bộ điều chỉnh tác động gián tiếp
 4. Chương 4: ứng dụng vi xử lý trong điều khiển tự động

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Phần 3

 1. Chương 1: một số hệ thống tự động lò có bao hơi :
 2. Chương 2: một số hệ thống điều chỉnh thiết bị phụ trong phân xưởng tuốc bin
 3. Chương 3: tựđộng hoáhệthống lạnh

Download Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt: https://secufiles.com/folder/3844/Tu_Dong_Hoa_Qua_Trinh_Nhiet-_Hoang_Duong_Hung

Bình luận