Chương trình chuyển đổi đơn vị đo lường – SAVAME Converter

SAVAME Converter 1.0 là chương trình chuyển đổi đơn vị đo lường chuyên ngành kỹ thuật với phiên bản đầu tiên có tên là BK Converter v1.1 được giới thiệu trên báo Echip số 294 (năm 2005),  chương trình gồm có 16 nhóm đơn vị với 180 đơn vị thông dụng.  Đây là chương trình rất…

Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt

Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt

Lời nói đầu Quyển Giáo trình “kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các trường Đại học Kỹ thuật.  Nội dung giáo trình gồm 2 phần:   Phần thứ nhất là nhiệt động học Kỹ thuật, do PTS. Hoàng Ngọc đồng…