Nhân viên SAVA M&E thực hiện 5S

Nhằm tạo một môi trường làm việc trong sạch và vì hiệu quả của công việc. Toàn thể nhân viên SAVA M&E cam kết thực hiện 5S tại văn phòng làm việc cũng như tại công trường. Đó là: 1. SÀNG LỌC: Sàng lọc những cái không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ…

Biện pháp an toàn lao động

Biện pháp an toàn lao động

Tổng quan về Biện pháp an toàn lao động 1.An toàn lao động và chống cháy nổ: – Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an toàn lao động và chống cháy nổ. – Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. – Đảm bảo…

Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt

Giáo trình Kỹ thuật Nhiệt

Lời nói đầu Quyển Giáo trình “kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các trường Đại học Kỹ thuật.  Nội dung giáo trình gồm 2 phần:   Phần thứ nhất là nhiệt động học Kỹ thuật, do PTS. Hoàng Ngọc đồng…