(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Chương trình chuyển đổi đơn vị đo lường – SAVAME Converter

Posted in: Download, SAVA M&E Started by

Chương trình chuyển đổi đơn vị đo lường – SAVAME Converter

SAVAME Converter 1.0 là chương trình chuyển đổi đơn vị đo lường chuyên ngành kỹ thuật với phiên bản đầu tiên có tên là BK Converter v1.1 được giới thiệu trên báo Echip số 294 (năm 2005),  chương trình gồm có 16 nhóm đơn vị với 180 đơn vị thông dụng.  Đây là chương trình rất hữu ích cho những người làm việc liên quan đến việc chuyển đổi đơn vị đo lường.

SAVAME Converter 1.0 được thiết kế với giao diện thân thiện dễ dùng và hoàn toàn bằng tiếng Việt, do vậy bạn sẽ nhanh chóng chuyển đổi được đơn vị cần thiết mà không phải mất nhiều thời gian.

SAVAME Converter 1.0 có tổng dung lượng nhỏ gọn, nhỏ hơn 500 KB

SAVAME Converter 1.0 là sản phẩm hoàn toàn miễn phí!

Đổi đơn vị trực tuyến tại: http://doidonvi.com

Download SAVAME Converter: SAVAME Converter

Bình luận