(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Chúc mừng Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) tròn 4 tuổi

Posted in: SAVA M&E Started by

Chúc mừng Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) tròn 4 tuổi

Hôm nay ngày 12/12/2013 đánh dấu Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) tròn 4 năm tuổi. 4 năm chưa phải là một chặn đường dài nhưng cũng là một thời gian với nhiều cơ hội và thách thức với một công ty mới thành lập và đặc biệt nó được sinh ra đúng vào giai đoạn kinh tế khủng hoảng nhất.

Nhưng với tinh thần cùng dốc sức hết mình vì một SAVA M&E của toàn thể nhân viên công ty và sự hỗ trợ hết mình của bạn bè, đối tác mà SAVA M&E đã có những bước đi đầy mạnh mẽ và vững chắc trong 4 năm qua. Đây cũng là động lực chính để SAVA M&E tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong năm thứ 5 này.

Bình luận