(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Nhân viên SAVA M&E thực hiện 5S

Posted in: SAVA M&E Started by

Nhân viên SAVA M&E thực hiện 5S

Nhằm tạo một môi trường làm việc trong sạch và vì hiệu quả của công việc. Toàn thể nhân viên SAVA M&E cam kết thực hiện 5S tại văn phòng làm việc cũng như tại công trường. Đó là:

1. SÀNG LỌC: Sàng lọc những cái không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng.

2. SẮP XẾP: Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp và đúng chỗ của nó để tiện sử dụng khi cần.

3. SẠCH SẼ: Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc của bạn và phòng làm việc chung.

4. SĂN SÓC: Duy trì thường xuyên những việc đã làm tốt và xây dựng thành thói quen.

5. SẴN SÀNG: Luôn luôn sẵn sàng thực hiện công việc với ý thức tự giác.

Bình luận