Thi công hệ thống Camera thông minh

Hiện nay nhu cầu sử dụng camera ngày càng lớn, tại đâu bạn cũng thấy lắp đặt Camera, bởi vì giá thành camera ngày càng rẻ mà lợi ích mang lại thì thật to lớn. Nhưng hiện tại, Camera chỉ dừng lại ở mục đích lưu hình và xem trực tiếp là chính. Camera sẽ…

Chương trình SAVA & BOOKS

Đọc sách giúp cho chúng ta sống cởi mở hơn, nhìn nhận mọi việc theo nhiều chiều hướng khác nhau và thường theo hướng tích cực. Đọc sách cũng là cách nâng cao kiến thức, mở rộng sự hiểu biết cũng như kỹ năng sống mà không phải đến trường. Đọc sách cũng là cách…