(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Chương trình chăm sóc sức khỏe SAVA CARE

Posted in: SAVA M&E Started by

Chương trình chăm sóc sức khỏe SAVA CARE

Nhằm tạo điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất cho tất cả nhân viên SAVA M&E. Công ty đưa ra chính sách hỗ trợ chi phí cho nhân viên khám và điều trị bệnh ngoại trú tại tất cả các bệnh viện trong nước mà không cần đến BHYT (bị giới hạn bởi bệnh viện). Chương trình được gọi là SAVA CARE. Chi tiết chương trình như sau:

QUYỀN LỢI CỦA NHÂN VIÊN SAVA M&E

Ghi chú:

  • Thời gian làm việc tính từ ngày ký kết hợp đồng lao động chính thức. Năm làm việc được tính từ số ngày làm việc.
  • Điều trị nội trú sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) mà công ty đã đóng cho nhân viên hàng năm.
  • Chương trình được áp dụng từ ngày 01/06/2017

 

HỒ SƠ YÊU CẦU THANH TOÁN

Khi yêu cầu công ty hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, nhân viên phải gửi các chứng từ sau đây cho Phòng Kế Toán trong vòng 60 ngày (quá thời hạn này sẽ bị từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng) kể từ ngày điều trị cuối cùng.

  • Giấy yêu cầu hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh (sử dụng mẫu giấy đề nghị thanh toán);
  • Phiếu khám chữa bệnh có xác nhận của bệnh viện;
  • Phiếu xét nghiệm, chụp xquang,..;
  • Chứng từ thanh toán chi phí y tế: hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu của bệnh viện.

 

THỦ TỤC THANH TOÁN

  • Nhân viên tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh với bệnh viện. Sau đó thu thập toàn bộ hồ sơ chứng từ yêu cầu hỗ trợ và gửi cho phòng kế toán.
  • Thời gian thanh toán tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhân viên.

Bình luận