(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Chúc mừng sinh nhật SAVA M&E tròn 9 tuổi – 2018

Posted in: SAVA M&E Started by

Chúc mừng sinh nhật SAVA M&E tròn 9 tuổi – 2018

Hôm nay ngày 12/12/2018 tiếp tục đánh dấu SAVA M&E thêm 1 tuổi mới. Em đã được 9 tuổi rồi cả nhà ạ.

Chặng đường 9 năm chưa phải là dài, song cũng đủ để khẳng định được sự cố gắng, nổ lực từng ngày của các thành viên trong gia đình SAVA M&E.

Sang tuổi mới, SAVA M&E quyết tâm nhấn F5 (Refresh) nhằm làm mới lại tinh thần, động lực để đạt được mục tiêu đề ra.

Cảm ơn tất cả các khách hàng, đối tác, bạn bè gần xa trong thời gian qua và thời gian tới đã tín nhiệm, ủng hộ và lựa chọn SAVA M&E!

Trân trọng,

SAVA M&E

Bình luận