(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Công cụ vẽ ống gió trong AutoCAD

Posted in: Download, SAVA M&E Started by

Công cụ vẽ ống gió trong AutoCAD

Đây là công cụ vẽ ống gió trong Autocad không thể thiếu của dân làm bản vẽ Shop Drawing, với công cụ này chúng ta có thể vẽ ống gió, co 90 độ, 45 độ, gót giầy, ống giảm, ống gió mềm, miệng gió… với vài dòng lệnh đơn giản.

Cách cài đặt công cụ vẽ ống gió

Tại Command line bạn gõ “Menuload” rồi nhấn Enter, tại hộp thoại Load/Upload Customizations bạn nhấn nút Browse… rồi chọn file acadNam.cui trong thư mục bạn SAVAME-LISP này, sau đó bạn nhấn nút Load để đưa công cụ này vào CAD, nhấn Close để đóng cửa sổ này lại (xem hình dưới).

SAVAME Lisp - Công cụ vẽ ống gió trong AutoCAD

Tiếp theo tại Command line bạn gõ “op”để mở hộp thoại Options, tại hộp thoại này bạn nhấn nút Add rồi nhấn nút Browse… để chỉ đến thư mục lưu SAVAME-LISP, nhấn OK để đóng hộp thoại Options này lại (xem hình bên dưới). Như vậy bạn đã hoàn thành quá trình cài đặt.

SAVAME Lisp - Công cụ vẽ ống gió trong AutoCAD

Sử dụng SAVAME LISP

Sau khi đưa Lisp Nam này xong bạn sẽ thấy có các thanh công cụ như dưới với các Icon minh họa cho từng công cụ. Để vẽ công cụ nào bạn kích vào công cụ có hình minh họa như hình dưới.

Lưu ý: Trước khi vẽ bạn phải nhấn chuột vào nút Load trong Toolbar SAVAME-COLOR để nạp SAVANE LISP vào bản vẽ.

Bình luận