(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005

Posted in: Download Started by

Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005

Tieu chuan ve do on TCXDVN 175 2005

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 175: 2005 – Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn TCXDVN 175 : 2005 “ Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 26/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2005.

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 175 : 1990 “ Mức ồn cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế”.

1- Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo các công trình công cộng nhằm đạt được mức ồn nền cho phép bên trong công trình

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các Studio âm thanh trong các đài phát thanh truyền hình, các xưởng phim, các phòng kiểm thính, (xem TCVN 4510:1988) cũng như các phòng thí nghiệm âm học đặc biệt.

1.3. Tiêu chuẩn này cũng không áp dụng cho các phòng làm việc chung trong các cảng hàng không, các công trình, nhà máy sản xuất công nghiệp

2- Quy định chung

2.1. Mức ồn trong tiêu chuẩn này là mức ồn trung bình trong không gian phòng do tiếng ồn từ bên ngoài truyền qua các kết cấu phân cách vào phòng và do các thiết bị trong phòng (như hệ thống điều hoà không khí, các máy quạt, đèn chiếu sáng, máy văn phòng …) tạo ra.

2.2. Mức ồn trong tiêu chuẩn này không bao gồm mức ồn do con người làm việc, sinh hoạt và hoạt động trong phòng tạo ra.

2.3. Mức ồn trong tiêu chuẩn này tương ứng với điều kiện các cửa vào phòng (bao gồm các cửa sổ và cửa đi) được đóng kín.

3- Tiêu chuẩn viện dẫn:

3.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cùng với các tiêu chuẩn sau:

1. TCVN 5949 – 1998 . Âm học. Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép.
2. TCXDVN 277 : 2002. Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng.
3. TCVN 5964 – 1995. Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. Các đại lượng và phương pháp đo chính.
4. TCVN 5965 – 1995. Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. áp dụng các giới hạn tiếng ồn.

3.2. Tiêu chuẩn này đã được tham khảo các tiêu chuẩn sau:

1. TCVN 3985 : 1999 . Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc (sản xuất công nghiệp)
2. ISO R. 1996,1971.

Download Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005: https://secufiles.com/folder/3839/Tieu_Chuan_Ve_Do_On_QD_262005

Bình luận