(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Posted in: Download Started by

Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC)

tieu chuan phong chay chua chay

Tổng họp bộ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) Việt Nam

 1. TCVN 3991:1985 – Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa
 2. TCVN 5303:1990 – An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa
 3. TCVN 3254:1989 – An toàn cháy – Yêu cầu chung
 4. TCVN 3255:1986 – An toàn nổ – Yêu cầu chung
 5. TCVN 4878:1989 – Phân loại cháy
 6. TCVN 4879:1989 – Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn
 7. TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
 8. TCVN 6100:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy – Cacbon đioxit
 9. TCVN 6101:1996 – Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt
 10. TCVN 6102:1996 – Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột
 11. TCVN 6160:1996 – Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế
 12. TCVN 6161:1996 – Phòng cháy và chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế
 13. TCVN 5040:1990 – Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật
 14. TCVN 5760:1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế,lắp đặt và sử dụng
 15. TCVN 5738:1993 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
 16. TCVN 6103:1996 – Phòng cháy chữa cháy – Thuật ngữ – Khống chế khói
 17. TCVN 6379:1998 – Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật
 18. TCVN 5738:2001 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật
 19. TCVN 7026:2002 – Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo
 20. TCVN 7027:2002 – Chữa cháy – Xe đẩy chữa cháy – Tính năng và cấu tạo.
 21. TCVN 7161-1:2002 – Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung
 22. TCVN 7278-1:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy không hoà tan được với nước
 23. TCVN 7278-2:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bềmặt chất lỏng cháy không hoà tan được với nước
 24. TCVN 7278-3:2003- Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuậtđối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chấtlỏng cháy hoà tan được với nước
 25. TCVN 7336:2003 – Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 26. TCVN 7435-1:2004 – Phòng cháy, chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

Download Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC): https://secufiles.com/folder/3840/Tieu_chuan_phong_chay_chua_chay_Viet_Nam

Bình luận