(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: TCXDVN

 • Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCXDVN 333-2005
  Posted in: Download Started by

  Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCXDVN 333-2005

  TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 333 : 2005: CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure – Design standard LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo b...

  Continue reading »

 • Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005
  Posted in: Download Started by

  Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005

  Tiêu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 175: 2005 – Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCXDVN 175 : 2005 “ Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế” ...

  Continue reading »