(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Độ ồn

  • Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005
    Posted in: Download Started by

    Tiêu chuẩn về độ ồn TCXDVN 175: 2005

    Tiêu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 175: 2005 – Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCXDVN 175 : 2005 “ Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế” ...

    Continue reading »