Duct Checker - Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Tính chọn kích thước ống gió, miệng gió

Duct Checker – Phần mềm giúp tính chọn kích thước ống gió, miệng gió theo tốn thất áp suất tĩnh. Download Duct Checker 170 (mới nhất): https://secufiles.org/mtUt/Duct_Checker_170.exe ○ Ứng dụng Duct Checker Dễ dàng xác định kích thước ống bằng phương pháp áp suất không đổi Đơn vị tham khảo ma sát mất sức đề…

Download phần mềm Trace 700

Download cài đặt và sử dụng phần mềm Trace 700 của hãng máy lạnh Trane. Download Trace 700: https://secufiles.org/6e9c/Trace_700_Setup.zip Download tài liệu hướng dẫn sử dụng Trace 700: https://secufiles.org/6e97/Trace_700_-_Huong_dan_su_dung_P.1-1.pdf https://secufiles.org/6e98/Trace_700_-_Huong_dan_su_dung_P.1-2.pdf Xem thêm: https://savame.com/huong-dan-su-dung-trace-700/

Chuyển số thành chữ trong Excel

Plugin chuyển số thành chữ trong Excel Đây là plugin trong Excel giúp chúng ta chuyển đổi nhanh số thành chữ  rất hữu hiệu, đồng thời thêm cả đơn vị tiền tệ VNĐ và USD (có cả Tiếng Anh). Hướng dẫn sử dụng plugin chuyển số thành chữ trong Excel: Để vnTools hoạt động, máy…