(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Download Coolpack – Phần mềm đa năng cho HVAC

Posted in: Download Started by

Download Coolpack – Phần mềm đa năng cho HVAC

CoolPack được phát triển như một phần của dự án có tên là SysSim do Cơ quan Năng lượng Đan Mạch tài trợ. CoolPack là một phần mềm miễn phí và có thể download coolpack với đường dẫn tại cuối bài viết này.

Như đã nêu trên, CoolPack gồm nhiều các mục nhỏ, được chia theo các chủ đề như: Công cụ tính toán nhiệt lạnh (Refrigeration Utilities); EESCoolToolss và một mục nhỏ khác tạm gọi là động lực học (dynamic)

Phiên bản đầu tiên của phần mềm này được ra đời vào năm 1995 và tới nay vẫn không ngừng được cập nhật các môi chất mới với các đặc tính mới của từng môi chất.

ESSCoolTool là một tập hợp các tiện ích mới, nó được chính thức giới thiệu là một phần của CoolPack (tháng Ba, 1999). Cái tên ESSCoolTool là một từ được tổ hợp bởi các thành phần ESS; Cool và Tools

* ESS (Engineering Equation Solver) được hiểu như một chương trình dùng để tính toán mô phỏng nói chung;

* Cool: được hiểu như một chương trình tính toán, phân tích, thiết kế, đánh giá các chu trình và hệ thống nhiệt lạnh

* Tool: là nhiều các chương trình nhỏ để người dùng có thể tính toán, thiết kế và phân tích hệ thống lạnh một cách chi tiết và nhanh chóng hơn

ESS được phát triển bởi S. A. Klein và F .L. Alvarado

Download Coolpackhttps://secufiles.com/4Seu/coolpack150.exe

Bình luận