(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Chuyển số thành chữ trong Excel

Posted in: Download Started by

Chuyển số thành chữ trong Excel

chuyen so thanh chu trong excel

Plugin chuyển số thành chữ trong Excel

Đây là plugin trong Excel giúp chúng ta chuyển đổi nhanh số thành chữ  rất hữu hiệu, đồng thời thêm cả đơn vị tiền tệ VNĐ và USD (có cả Tiếng Anh).

Hướng dẫn sử dụng plugin chuyển số thành chữ trong Excel:

Để vnTools hoạt động, máy tính của bạn cần Windows XP và MS Excel XP trở lên.

Cài đặt vnTools Add-In, bạn thao tác như sau:

  1. Khởi động Excel với một Workbook bất kỳ nào đó.
  2. Gọi menu: Tools – Add-Ins và nhấp chuột lên nút Browser. Duyệt tìm đến thư mục chứa Add-In mà bạn vừa cài vào máy tính. Chọn nó (tập tin: Ufunctions.xla), sau đó nhấn nút OK.
  3. Chắc chắn rằng trên hộp thoại Add-Ins của Excel, dã có xuất hiện tên NTD’s Tools và dấu kiểm (Checkbox) lựa chọn.
  4. Nhấp nút OK. Bây giờ, Add-In đã được cài đặt

Download Plugin chuyển số thành chữ trong Excel tại: http://upfile.vn/4Ica

Download Chuyen so thanh chu trong Excel.zip từ SecuFiles

Bình luận