(028) 3512 2727Mon. - Fri. 08:00-17:00

Tag Archive for: Tính nhiệt

    Posted in: Download Started by

    Download Coolpack – Phần mềm đa năng cho HVAC

    CoolPack được phát triển như một phần của dự án có tên là SysSim do Cơ quan Năng lượng Đan Mạch tài trợ. CoolPack là một phần mềm miễn phí và có thể download coolpack với đường dẫn tại cuối bài viết này. Như đã nêu trên, CoolPack gồm nhiều các mục nhỏ, được chia theo các chủ đề như: Công cụ tính...

    Continue reading »