Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống sprinkler- TCVN 7336: 2003

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM – TCVN 7336: 2003 Phòng cháy chữa cháy H ệthống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kếvà lắp đặt Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7336:2003 do Ban kỹthuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn…