Chương trình SAVA & BOOKS

Đọc sách giúp cho chúng ta sống cởi mở hơn, nhìn nhận mọi việc theo nhiều chiều hướng khác nhau và thường theo hướng tích cực. Đọc sách cũng là cách nâng cao kiến thức, mở rộng sự hiểu biết cũng như kỹ năng sống mà không phải đến trường. Đọc sách cũng là cách…